PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜPlastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.

1-Toplama:Plastik geri dönüşümünün bu evresi pek çok insanın toplayıcılık yoluyla geri dönüşümden geçim kayağı oluşturmasına olanak tanıyor. Plastikler; plastik poşet, ambalaj plastiği, plastik şişeler gibi insanların kullanımdan sonra çöpe veya geri dönüşüme attığı plastikler ya da büyük endüstriyel plastikler olarak geri dönüşüme kazandırılabilir. Bu plastikler belli bir yerde toplanıp sonrasında geri dönüşüme kazandırılacağından çöplerden dolayı oluşan alan kaybını azaltır. 2-Sınıflandırma:Her plastik parça yapısına ve tipine göre ayrılır. Sınıflandırma elle veya farklı türdeki plastikleri tanıyan makineler ile yapılır. Sınıflandırma makineleri plastikleri tanımak ve yüksek miktarda olan plastikleri ayırmak için kullanılır. Gelişmiş sınıflandırma makineleri, bir polimerin benzersiz imzasını tanıyabilen kızılötesi, x-ışını veya diğer son teknoloji sensörleri kullanır. Bu makineler ayrıca bazı renkleri diğerlerinden ayırt edebileden sensörlerle renkleri algılayarak ayırabiliyor. En sık olarak geri dönüştürülen plastikler arasında PET (polietilen tereftalat), HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen), PP (polipropilen) ve PVC (polivinil klorür) bulunur. 3-Parçalama:Bir sonraki adımda, plastik atıkların daha fazla işleme ve daha kolay kullanım için daha küçük boyutlara indirgenir. Plastiklerin boyut küçültülmesi işlemi genellikle, öğütücüler, kırıcılar, eziciler ve parçalıyıcılar tarafından gerçekleştirilir.4-Temizleme:Plastik atıkların daha kaliteli ürünler verebilmesi için etiket, yapıştırıcı, kir gibi yabancı maddelerin temizlenmesi gerekir. Yıkayıcılar ve su banyoları veya tankları, kirleri ve malzemenin yüzeyine yapışmış etiketleri çıkarmak için plastik parçaların üzerine sürekli olarak sıcak su püskürterek kirletici maddeleri temizlemek için kullanılır. Temizlik ve ayırmayı iyileştirmek için kimyasal maddeler, deterjanlar, dezenfektanlar veya diğer ürünler eklenebilir. Sonrasında temizlenen plastik parçaları kurutmak için yeterli olan bir ısıya tabi tutulur. Bu aşama bazı tesislerde parçalamadan öncedir.5-Eritme ve Pelet haline getirme:Temizlenmiş, kurutulmuş ve parçalanma işleminden geçmiş plastikler eritilip direk yeni bir şekle dönüştürülebilir veya granül hale getirilebilirler. Genellikle, plastik parçalar daha sonra, ekstrüzyon yöntemiyle plastik peletler haline getirilir.Bu durumda, plastik peletler yeniden kullanıma hazırdır veya yeni plastik ürünlere dönüştürülebilir. Pelet formunda plastikler plastik imalat şirketlerine taşınarak yeniden plastik üretimine dahil edilir.Bütün bu süreç bittikten sonra fabrikalarda geri dönüştürülen plastikten sera örtüsü, marley, elyaf ve dolgu malzemesi, deterjan şişeleri, atık su boruları ve çeşitli oyuncak ve kırtasiye malzemesi gibi ürünler elde edilir.

Tarih: 26.06.2019