GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR ?Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.Geri Dönüşümün Amacı Nedir:Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle tekrar ham madde oluşmasına sağlanmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşümün amacı atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması ve kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek olarak düşünülmelidir. Geri dönüşüm katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engellenmesini sağlamaktır. Atık strafor, atık köpük gibi maddeler geri dönülebilir maddelerdir. Aynı zamanda hurda strafor, hurda köpük dönüşüm yapılan malzemeler arasında yer alır. Bu işlem dört aşamada yapılabilmektedir. İlk aşama kaynakların ayrı ayrı toplanmasıdır. Bunun için değerlenmesi olası atıklar çöplerden ayırt edilerek biriktirilir. İkinci aşama sınıflamadır. Sınıflama için ayırt edilen atıklar bulundukları gruba göre sınıflandırılır. Sınıflama işlemi bittikten sonra atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirip yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri dönmektedir. En son madde ise geri dönüştürülen ürünün, yeni bir malzeme olarak ortaya çıkmasıdır. Geri dönüşümün amacı kaynakları olumlu yönde kullanarak çevreye, ekonomiye katkı sağlamaktır. Var olan kaynakların sonsuz değil sınırlı olduğu bilinmelidir. Bu nedenden dolayı geri dönüşümü olan kaynaklar alınmalı ve tüketilmelidir. Yine aynı şekilde alınan ürünler direkt çöpe atılmamalı ve geri dönüşebilecek şekilde toplanılıp sınıflandırılmalıdır. Kağıt ve ambalaj atıkları gibi maddeler atık zincirinde yüksek miktarda yer alırlar.PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ AŞAMALARI:1-Kaynakta ayrı toplanması:Değerlendirilebilir atıklar, oluştukları yerde çöplerden ayırılarak biriktirilir. 2-Sınıflama:Kaynağında ayrı toplanan atıklar, cam, metal-plastik ve kağıt bazında sınıflandırılır.3-Değerlendirme:Atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.4-Yeni ürünü ekonomiye kazandırma:Geri dönüştürülen ürün, yeni bir malzeme olarak kullanıma sunulur.

Tarih: 26.06.2019